Form studio - el. formuláře na PC

FORM studio Co umí FORM studio Dostupné formuláře Varianty licencí Objednávky

FORM studio - dostupné formuláře

V programu FORM studio je k dispozici přes 2.900 nejrůznějších formulářů, které jsou přehledně rozděleny do kategorií podle jejich typu. Počet a typy formulářů odpovídají druhu licence a rozšíření, které máte zakoupeno.

FORM studio dostupné formuláře

Základní formuláře obsahují všechny typy licencí:

 • daňové a registrační formuláře (přiznání k DPH, DPFO, DPPO, silniční daň, přehledy pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • formuláře pro účetnictví, platby, pokladní doklady, EET, cestovní příkazy, knihy jízd, ....
 • formuláře pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení (evidenční listy, přihlášení, odhlášení, žádosti, hlášení, potvrzení ....)
 • formuláře pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami (oznámení, přihlášky, odhlášky, žádosti, potvrzení, ...)
 • formuláře pro přepravu a dopravu (formuláře pro Českou poštu, podací archy, poukázky, SIPO, ...)
 • vzory dokumentů ostatní (autorské, daňové, plné moci, stížnosti, výzvy, žádosti, exekuční, GDPR, insolvenční ...)

Rozšířené formuláře (za příplatek) z oblasti závislé činnosti DPFO:

 • prohlášení poplatníka
 • vyúčtování daně poplatníka
 • potvrzení a žádosti

Rozšířené formuláře (za příplatek) z oblasti majetkové daně:

 • přiznání k dani z nemovitostí
 • přílohy k přiznání k dani z nemovitostí
 • oznámení
 • žádosti

Rozšířené formuláře (za příplatek) z oblastí spotřební a ekologické daně:

 • přihlášky k registraci spotřební daně, přílohy
 • přiznání ke spotřební dani
 • formuláře z oblasti kontrolních pásek na alkohol
 • přihlášky k dani z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a další
 • přiznání k dani z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a další
 • oznámení o dovozu PHM a další

Pro vyzkoušení všech vlastností programu si můžete stáhnout instalační balíček (cca 330 MB) sw FORM studio zde FORM studio instalace