Formstudio - nejsnadnější vyplňování formulářů na PC

Datové schránkyDatové schránky

Pro přístup k datovým schránkám přímo z FORM studia je nutné splnit tři podmínky:

1) Správně vyplnit přihlašovací údaje ke schránce
V programu FORM studio vyberte nabídku Klient/Nastavení klienta. Přepněte se do části Doplňující údaje, kde vyplňte ID schránky, uživatelské jméno a heslo. Klepnutím na tlačítko Otevřít se program připojí k datové schránce. Pokud program hlásí chybně zadané přihlašovací údaje, zkuste tyto údaje zadat přímo na webovém rozhraní datových schránek . Pokud budou údaje fungovat na webovém rozhraní schránek, měly by fungovat také ve FORM studiu.

2) Nainstalovat kořenový certifikát autority Postsignum
Certifikát nejprve stáhněte do složky na disku (například na Plochu Windows), potom teprve spusťte instalaci. Pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox, klepněte na odkaz níže pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Uložit odkaz jako.

Přímý odkaz na stažení certifikátu je http://qca.postsignum.cz/zcu/ca/postsignum_qca_root.cer
Tento certifikát je třeba ručně nainstalovat do úložiště certifikátů Důvěryhodné kořenové certifikační úřady

Výběr úložištěPravost certifikátu je možné ověřit kontrolou kontrolního součtu certifikátu. Otevřete Ovládací panely Windows a najděte Možnosti internetu. Přepněte se do záložky Obsah a klepněte na tlačítko Certifikáty. Zde se přepněte do záložky Důvěryhodné kořenové certifikační úřady a zobrazte podrobnosti k certifikátu Post signum QCA. Zkontrolujte, zda číslo v miniatuře odpovídá číslu na obrázku:

Kontrolní součet

3) Systém musí obsahovat prostředí .NET framework
Na počítači musí být nainstalované prostředí Microsoft .NET framework. U Windows XP je třeba prostředí doinstalovat, nebylo nainstalováno prostředí dříve z jiného důvodu. Windows Vista již toto prostředí obsahují po instalaci. Absenci tohoto prostředí oznámí program touto chybovým hlášením při pokusu přihlášení ke schránce: 

Neni .net framework

Instalátor prostředí .NET framework můžete stáhnout na webu Microsoftu. Pro práci s datovými schránkami dostačuje verze .NET framework 2.0.

Jestliže máte tyto kroky za sebou, pak v programu pro odeslání do datové schránky použijete volbu Odeslat ve formuláři nebo v agendě Klienti stejně, jako pro odeslání e-mailem. Otevře se dialog pro výběr adresáta. V něm je nyní dole nový zaškrtávací box Odeslat do datové schránky. Jeho zaškrtnutím se otevře dialog pro odeslání zprávy do datové schránky, kde vyhledáte datovou schránku příjemce a zprávu odešlete. Před tím však musíte zadat přihlašovací informace k datové schránce v dialogu, který se otevře nebo si je můžete natrvalo uložit v nastavení klienta.

Prohlížení přijatých zpráv můžete také provádět přímo v programu. V nastavení klienta v záložce Doplňující údaje najdete v sekci Datové schránky tlačítko Otevřít. S datovými zprávami zde můžete pracovat podobně jako v internetové aplikaci datových schránek. Je to podobné jako práce s e-maily.

Funkce datových schránek ve FORM studiu plánujeme dále rozšiřovat tak, aby práce s nimi byla co nepohodlnější a aby byly dostupné všechny potřebné funkce. Během nejbližších měsíců doplníme možnost ukládání zpráv z datové schránky do archivu dokumentů a do verze 2010 rozšíříme datové struktury tak, aby bylo možné mít uložené identifikátory datových schránek u organizací (FU, SSZ, ZP , CÚ) u adres v klientech a aby bylo možné se přihlašovat do různých datových schránek - buď do vlastní, nezávisle na tom, který klient je aktvní nebo do schránky klienta nebo podle přístupých údajů přihlášeného uživatele.