Formstudio - nejsnadnější vyplňování formulářů na PC

Program FORM Studio

 Přes 2800 formulářů kdykoliv k dispozici

Tiskopisy a předlohy formulářů už nemusíte shánět na úřadech nebo hledat na internetu. FORM studio obsahuje přímo v sobě stovky aktuálních předloh tiskopisů a vzorových dokumentů. Kterýkoliv formulář na počítači jednoduše vyplníte a vytisknete. Díky aktualizaci přes internet dostáváte pravidelně nejaktuálnější vzory. Jejich aktuální přehled najdete zde .

Vzory dokumentů

Předlohy smluv, žádostí, podání, dohod a dalších dokumentů umožňují sepsat ty dokumenty, které nejsou přímo ve formě tiskopisů, ale tvoříte je tak, že doplníte a pozměníte připravenou textovou předlohu. V nové verzi programu FORM Studio jsou vzory a předlohy dokumentů z oblastí daňové právo, obchodní právo a pracovní právo. Těchto nových vzorů je připraveno více než 650. Jejich aktuální přehled najdete zde .


Pro koho je určené FORM studio?

Firmám a organizacím
Pro vyplňování daňových, účetních a pracovněprávních formulářů jako jsou pracovní smlouvy, přihlášky, odhlášky, evidenční listy důchodového zabezpečení, formuláře u závislé činnosti, poštovní formuláře a mnoho dalších...

Daňovým poradcům a účetním firmám
Pro vyplňování přiznání k daním z příjmů fyzických nebo právnických osob, přiznání k DPH a silniční dani, přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení, výkazů
účetní závěrky, registrací k daním, majetkových a spotřebních daní...

Drobným podnikatelům a živnostníkům
Pro vyplňování faktur, dodacích listů, objednávek, příkazů k úhradě, knihy jízd, poštovních formulářů, žádostí, daňových přiznání...

Advokátům a právníkům
Pro vyplňování formulářů pro zápis do obchodního rejstříku, majetkových daní (daně z nemovitostí, z převodu nemovitostí, dědické a darovací daně), smluv, faktur, poštovních formulářů ...

Všem ostatním pro použití v práci nebo v osobním životě
Pro vyplňování žádostí na matriku - občanské průkazy, pasy, záležitosti kolem auta, stavby, studia, bydlení, koníčků...

 

Formstudio
  

Stručný průvodce všemi hlavními možnostmi programu je pro Vás připraven zde .