Form studio - el. formuláře na PC

FORM studio Co umí FORM studio Dostupné formuláře Varianty licencí Objednávky

FORM studio - snadné vyplňování formulářůFormulare dane

Tiskopisy a předlohy formulářů už nemusíte shánět na úřadech nebo hledat na internetu. FORM studio obsahuje přímo v sobě stovky aktuálních předloh tiskopisů a vzorových dokumentů. Kterýkoliv formulář na počítači jednoduše vyplníte a vytisknete. Díky aktualizaci přes internet dostáváte pravidelně nejaktuálnější vzory.

S programem FORM studio můžete posílat formuláře do datových schránek organizací státní správy a přistupovat ke své datové schránce. Stačí jen správně zadat přístupová hesla v nastavení

Nejpoužívanější elektronické formuláře uživateli FORM studia:

  • daňové přiznání fyzických a právnických osob
  • přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty)
  • kontrolní hlášení DPH
  • přiznání k dani silniční
  • přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ pro ČSZZ (českou správu sociálního zabezpečení)
  • přehled pro ZP (zdravotní pojišťovny pro OSVČ)
  • rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce
  • ... a mnoho dalších formulářů

Hlavní výhody sw FORM studio

Zásadním způsobem usnadňuje práci a šetří čas, který vyplňováním různých formulářů trávíte. Mnoho údajů vůbec nevyplňujete, program to udělá za vás podle předem nastavených parametrů, výpočtem nebo odvozením z již zadaných údajů.
Vyplněné formuláře můžete v dokonalé kvalitě vytisknout nebo elektronicky odeslat. Program plně podporuje elektronické podání formulářů státní správy s elektronickým podpisem.

Pro vyzkoušení všech vlastností programu si můžete stáhnout instalační balíček (cca 330 MB) sw FORM studio zde FORM studio instalace